giovedì 21 febbraio 2019,
Ditta edile artigiana Picone Vincenzo
Ditta edile artigiana Picone Vincenzo

Web&Social

Ξ Commenta la notizia

Terracina: la storia, il mito … Ju congrèsse de lle furmìchele

scritto da Redazione
Terracina: la storia, il mito … Ju congrèsse de lle furmìchele

Eva la stativa de ju 1951.

P’avè ne puè de sujève alla calla, la notta tarda (mezzanotte – l’una) se ragunàvene sòpe la Piazza, azzettate a ratesante, ju mièdiche ‘Nuncènze Elia, ju duttore sor Giuvagne Rèbora, sor Arture Pasquali, ju pettòre Umbèrte Recchia, Màrej Poldi, Angele Pompei, è n’ate a dòva-tre, ca mò nen m’arecorde chi èvene.

Ju cièle èva accòme a nna bracièra e lla luna pazziava a celàtre cu j’arche e lle chelònne de lla Chièzzia, tante ce parèvene bbèlle e puèteche perfenènte le macère de Palazze.

La Piazza se calava dènte na lùcia de maggia che nen parèva più de stu munne.

L’alma s’acquetava da lle percupazzìone de lla giurnata e lla mènta, rasserenata, te purtava a revive e cuntà de uèmmene e fatte ch’èvene state.

Na notta, dunca, ste crestiane jèttere p’azzettàrze ma truvuònne ‘ccupate.

Sope ratesante s’èvene aragunate a cungrèsse tutte le furmichele e j bacarozze de lla Piazza e de j vichele cunfenànte, p’aresolve, na vòta e pe sèmpe, tutte j prubleme da lla classe uperaia furmichela e bacaruzzara.

Allora, chiachiarènne, se mèssere a requète (passeggiare) pe lla Piazza.

Dapo na mezz’ora une dèsse ca se ne jèva, ca s’èva straccate de fa annanze e rète, a che sor Arture ce arespòse d’aspettà, ca ce saria fatt’azzettà.

-Pròpeta uèjj sòccattate cièrte ‘mbumbulette de D.D.T. Robba bona, eh! Chelle le destrugge tutte quante. Mo vaj a ju negòzzej e ne pij una.

Sor Arture la scarechètte sòpe le scale e dèsse d’aspetta ca cinqe menute ca sariène rumàste tutte furmenàte.

  • J fije mèje nen le vulèven’accattà, ma je so’ntegnate!

Doppe de chè, tutte, scustàtese de cacche passe, se mèsse a chiacchiarà an cerculètte. Dapò ca decina de menute ju miediche jètt’a’guardà e vèdde che chèlle cose, più arzille d’apprima, jèvene annante scujutàte a resòlve motocraticiamento alla ‘Tagliana j prubblème lòre: saria a dì che ze stèvene attreppènne de bbòtte.

  • Artù, ma ste cose so ppiù vive d’apprima! Fusse acqua?
  • E se vède che chije fèsse de j fije mèje s’ènne fatte fregà! Je ce decève: attiènte, ca de ssa ròbba nòva, je, nen m’affide! Macchè! Vònne fa sèmpe accome cacche ce appare!
  • ‘Ntratante la puzza s’èva sbarejàta per lla Piazza, tante che sor Giuvagne dèsse:
  • Sarà acqua, ma ‘mprò, ammàzzela che puzza! J’amecènne ne puè de lla, ca me st’acchiappènn’an’ganne!

E … dapò ancòra e ancòra, ma chèlla maledètta puzza parèva che lle facièva a despiètte: ce jièva apprièsse apprièsse.

Arevate sotte l’ùneca lucia anèmeca che stève dritt’e’mièzze la Piazza, ju mièdeche se fermètte de bbòtte e guardènne sor Arture, sbuttètte:

  • Artù, che te pozzen’ammazzà! Apperciò chèlle furmìchelennon ze mòrene e sta puzza ce vè apprièsse apprièsse! Guàrdete an piètte. Ma nen le siènte lu ‘unfusse?

Sor Arture an piètte ce tenèva na patacca.

A llu scure èva aruvuggiàte vèerze de sé ju buce de lla ‘mbubuletta e se l’èva scarecata accuèje.

 

e.l.

Riproduzione riservata.

Rispondi alla discussione

Seguici

Facebook

Twitter

Google+